2008 წლის 10-14 დეკემბერს არასამთავრობო ორგანიზაციების 12 წარმომადგენლისგან შემდგარმა ქართულმა ჯგუფმა მონაწილეობა მიიღო სამოქალაქო საზოგადოების ლიდერების დამაკავშირებელი ქსელის 2008 წლის ბოლო სემინარში.

სემინართა სეერის წარმატებით დასრულებისათვის სერთიფიკატები გადაეცათ სემინარის მონაწილეებს. აზერბაიჯანის, სომხეთის, საქართველოს, მოლდოვის, უკრაინისა და ევროსაბჭოს კოორდინატორებისგან შემდგარი ჯგუფი შეიკრიბა და დაგეგმა 2009 წლის ღონისძიებათა განრიგი.

The Civil Society Leaders Networking Program’s Seminar in Tbilisi, 10-14, 2008