საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდმა  თავის რეგიონულ ოფისში, ახალქალაქში, განახორციელა პროგრამა, რომელიც  მიმართულია საქართველოს მოქალაქეებს შორის ერთიანი ხედვის ჩამოყალიბებაზე.

პროექტი მიზნად ისახავდა დემოკრატიული სახელმწიფოს პრინიციპებზე დაყრდნობით ეროვნული ინტეგრაციის ხელშეწყობას ქართული ენის კურსების, ტრეინინგებისა და საჯარო ლექციების, ასევე ადგილობრივი არასამთარობო ორგანიზაციებისთვის კონკურსის საფუძველზე მცირე გრანტების გაცემის მეშვეობით.

მცირე გრანტების კომპონენტი, ხელს უწყობს   სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების კულტურულ, სოციალურ და ეკონომიკურ ინტეგრაციას შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნულ კონცეფციისა და სამოქმედო გეგმის პრინციპების გათვალისწინებით (2009-2014).