“ეროვნული უსაფრთხოებისა და საჯარო პოლიტიკის” 2022-23 წლის სასწავლო პროგრამის ფარგლებში დაიწყო სალექციო მოდული ”ევროპული ინტეგრაციის საკითხები – საქართველო და რეგიონი“, რომელსაც უძღვება რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი და ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი, ბ-ნი კახა გოგოლაშვილი.

“ეროვნული უსაფრთხოებისა და საჯარო პოლიტიკის” სასწავლო პროგრამას რონდელის ფონდი აშშ-ის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს.
"ეროვნული უსაფრთხოებისა და საჯარო პოლიტიკა"  კახა გოგოლაშვილი