“ეროვნული უსაფრთხოებისა და საჯარო პოლიტიკის” პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს სალექციო კურსი – “ცენტრალური აზია”. ლექციებს უძღვება დოქტორი გევინ ჰელფი, აშშ-ის მშვიდობის ინსტიტუტის უფროსი ექსპერტი ცენტრალური აზიის საკითხებში.

„ეროვნულ უსაფრთხოებასა და საჯარო პოლიტიკის“ სასწავლო პროგრამას რონდელის ფონდი ამერიკის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს. პროგრამის მიზანია ეროვნული უსაფრთხოებისა და საჯარო პოლიტიკის საკითხებზე ცოდნის გაღრმავება საჯარო სამსახურისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთათვის