აღმოსავლეთ პარტნიორობის მონაწილე ქვეყნები: სომხეთი, საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა იბრძვიან რუსეთის ჰიბრიდული საფრთხეების წინააღმდეგ. ეს პროექტი ითვალისწინებს როგორც ჰიბრიდული საფრთხეების შესახებ სასწავლო პროცესების განვითარებას, ასევე რეკომენდაციების გაწევას, რომლებსაც გაითვალისწინებენ ამერიკისა და ევროკავშირის ქვეყნები მათი საგარეო პოლიტიკის შემუშავებისას.

პროექტის მიზანია ევროკავშირის და ამერიკელი პოლიტიკოსებისა და პარტნიორების ინფორმირება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ჰიბრიდული უსაფრთხოების რისკებზე და მათზე საერთო რეაგირების შემუშავება.  პროექტი მოიცავს გაცვლით სასწავლო ვიზიტებს, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების გამოწვევებს შორის ურთიერთკავშირის კვლევას, რომელთა ძირითადი დანიშნულებაც იქნება ჰიბრიდულ საფრთხეებზე ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობის განმტკიცება.

პროექტი ხორციელდება რონდელის ფონდის, ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის (სომხეთი), WatchDog.MD Community- ის (მოლდოვა) და Core Ukraine-ის მიერ ევროკავშირის მხარდაჭერით.