რონდელის ფონდის მკვლევარი გიორგი ბილანიშვილი საუბრობს რუსეთის მიერ საინფორმაციო სივრცის მონოპოლიზაციაზე.