რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გიორგი ბადრიძე მიმოიხილავს რუსეთ-უკრაინის ომსა და საქართველოს როლს