სათაური ენა სფერო წელი

რუსეთ-ირანის ურთიერთობები და სამხრეთი კავკასია

  • ავტორი: ლევან ასათიანი
  • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
  • ტიპი: პუბლიკაცია
ქართული საერთაშორისო ურთიერთობები 2021