• გამოცემის რედაქტორი: მამუკა კომახია
  • გამოცემაზე მუშაობდნენ: ანი ზირაქაშვილი, ბადრი ბელქანია,
    გიორგი ბეროშვილი, მედეა ივანიაძე,
    თამარ ჩხუბიანიშვილი, არსენ არაქელოვი
  • ტიპი: პუბლიკაცია

Occupied Regions FP_GEO