სათაური ენა სფერო წელი

რუსეთის ჩრდილოეთის ფლოტი – გაზრდილი სტატუსი და გეოპოლიტიკური ამბიციები

  • ავტორი: გიორგი სურმავა
  • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
  • ტიპი: პუბლიკაცია
ინგლისური, ქართული საერთაშორისო ურთიერთობები 2021