„რუსეთის მიმოხილვა“ არის რონდელის ფონდის პროექტების სერია, რომელიც მიზნად ისახავს თანამედროვე რუსეთის საგარეო სტრატეგიაზე დაკვირვებასა და მის სათანადო გააზრებას.

პროექტები მიმოიხილავენ როგორც რუსეთის სამხედრო, დიპლომატიურ და საინფორმაციო ქმედებებს, ასევე მის პოლიტიკას ოკუპირებულ რეგიონებში.