სათაური ენა სფერო წელი

რუსეთის მიმართ საქართველოში არსებული დამოკიდებულება და აღქმა

  • ავტორი: თამარ ხოშტარია, ნინო ზუბაშვილი, ნინო მჟავანაძე, ეკატერინე მეტრეველი, გიორგი ბილანიშვილი, ქეთევან ემუხვარი
  • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი, ფრიდრიხ ებერტის ფონდი
  • ტიპი: პუბლიკაცია
ინგლისური, ქართული საერთაშორისო ურთიერთობები 2021