რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი და გამოყენებითი ეკონომიკის კვლევის ცენტრის დირექტორი, ვლადიმერ პაპავა საუბარობს რუსეთის მიმართ დაწესებულ სანქციებსა და მათ შედეგებზე.