სათაური ენა სფერო წელი

რუსეთის გეოსტრატეგიული აქტივობები აღმოსავლეთ ევროპაში

  • ავტორი: დავით ბატაშვილი, ჰანა შელესტი, დოვილე სუკაიტე, ალექსანდერ ვიელგოსი, მაჩეი შმიგელი
  • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
  • ტიპი: პუბლიკაცია
  • გვერდი: 83
ინგლისური, ქართული საერთაშორისო ურთიერთობები 2020