რონდელის ფონდი განაგრძობს „ექსპერტის აზრისა“ და „რონდელის ბლოგისთვის“ ნაშრომების მიღებას.
ნაშრომების გამოგზავნა შეუძლიათ მკვლევრებს, ჟურნალისტებს, საჯარო მოხელეებს, აკადემიური წრის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლებს.
შემოსული სტატიების ავტორებს ორი კვირის განმავლობაში ვაცნობებთ შედეგებს. ავტორები, რომელთა ნაშრომები გამოქვეყნდება, მიიღებენ ჰონორარს.
გამოგვიგზავნეთ თქვენი ნაშრომები Word-ის დოკუმენტის ფორმატით. „ექსპერტის აზრის“ რუბრიკისთვის გამოიყენეთ ელ. ფოსტის შემდეგი მისამართი: [email protected]; რონდელის ბლოგისთვის კი: [email protected]. გთხოვთ Subject line-ში მიუთითოთ „GFSIS Expert Opinion Paper Series“ ან „Call for Rondeli Blog“, იმის მიხედვით, თუ რომელი რუბრიკისთვის აგზავნით პუბლიკაციას.