პროექტი მიზნად ისახავდა ჟურნალისტების ცონდნის გაღრმავებსა ეკონომიკასა და ფინანსებში. მასში მონაწილეობა მიიღეს მედიის წარმომადგენლებმა.