ჟურნალისტებმა პროექტის ფარგლებში გაიარეს თეორიულ და პრაქიტიკულ კურსი ძირითადი სამუშაოდან მოწყვეტის გარეშე – დილის საათებში.

ტრეინინგი ითვალისწინებდა ინტენსიურ, სპეციალიზებულ ლექციებს შემდეგ თემებზე:

•    პოლიტიკური სოციოლოგია;
•    პოლიტიკური იდეოლოგია;
•    პოლიტიკური პარტიები;
•    მონაცემტა ანალიზი;
•    მცირე სახელმწიფოები;
•    ეროვნული უსაფრთხოება;
•    საქართველოს საგარეო პოლიტიკა;
•    ეკონომიკის საფუძვლები;
•    გარდამავალი პერიოდის ეკონომიკა;
•    ვაჭრობის პოლიტიკა;
•    ბანკები და ფინანსები;
•    ევროინტეგრაცია;
•    ევროატლანტიკური სტრუქტურები;
•    გლობალიზაცია;

ტრეინინგის პროცესში, მოწვეული  არიან ექსპერტები,  დაგეგმილია დისკუსიები – „ცხელი თემა ცხელი ყავის თანხლებით“ – აქტუალურ თემებზე. ლექციები მიმდინარეობს ქართულ ენაზე.

პროგრამა განხირციელდა საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის მიერ აშშ-ის საელჩოს დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით.