#რონდელისმიმოხილვა გიორგი ბილანიშვილი და ალექსი პეტრიაშვილი