პროგრამა მიზნად ისახავდა პოლარიზებული პოლიტიკური გარემოს გაუმჯობესების პროცესის ხელის შეწყობას და ამისთვის პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებისთვის შემუშავდაა ექვსთვიანი სასწავლო პროგრამა.  პროგრამის მსვლელობისას მონაწილეები შეისწავლეს შემდეგი საკთხები: პოლიტიკის თეორია, საერთაშორისო ურთიერთობები, ეკონომიკა, განვითარება, პოლიტიკის ანალიზი, კვლევის მეთოდები და ა.შ.

პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერის პროექტს განხორციელდა საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის მიერ (GFSIS) საერთაშორისო რესპუბლიკურ ინსტიტუტთან (IRI) ერთად, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (GFSIS) ფინანსური მხარდაჭერით.