პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდების სასწავლო პროგრამის ფარგლებში დაიწყო ექსპერტი ზვიად ქორიძის მოდული “მას მედია და პოლიტიკური ბერკეტები”.
სასწავლო კურსს რონდელის ფონდი National Endowment for Democracy მხარდაჭერით ახორციელებს.
Copy of Untitled Design - 7