13 აპრილის რონდელი ფონდში პოლიტიკის დოკუმენტების პრეზენტაცია. საჯარო მოხელეებმა სხვადასხვა სახელმწიფოს საწყისი მნიშვნელოვანი მნიშვნელობის საკითხებზე შემუშავებული პოლიტიკის დოკუმენტები წარადგინეს, რომლებიც 6-თვიანი სასწავლო კურსის სახელმწიფო მენტორების შეადგინეს. ღონისძიება პროექტი – „საქართველოს საჯარო მოხელეთა პროფესიული შესაძლებლობების გადაწყვეტის მიღებასა და მოლაპარაკებების წარმართვის ტექნიკის“ – მოიცავს ჩატარდა.

ამ პროექტის მიზანია საქართველოს მთავრობის მართვის სფეროში არსებული პრობლემების დაძლევაში. პროექტი ასევე ითვალისწინებს საშუალო რგოლის საჯარო მოხელეების უნარ-ჩვევების განვითარებას პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავება და მოლაპარაკებების წარმართვაში.

პროგრამა კომპანია შვედეთის საერთაშორისო განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (Sida) მხარდაჭერით.

CBGL Presentations2023