2012 / 12 / 20

2012 წლის 20 დეკემბერს საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდში ჩატარდა პირველი სემინარი მუდმივმოქმედი სამეცნიერო სემინარების ციკლიდან ”პოლიტეკონომიური საუბრები ლადო პაპავასთან”. სემინარის თემა იყო ”პოსტვარდისფერი საქართველოს ეკონომიკური სირთულეები და განვითარების ძირითადი მიმართულებები”, მომხსენებელი – პროფესორი ლადო პაპავა. სემინარს ესწრებოდნენ მეცნიერ-ეკონომისტები და პოლიტოლოგები, პროფესორები, სტუდენტები და დაინტერესებული მკვლევარები.