2013 / 01 / 22

2012 წლის 22 იანვარს საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდში გაიმართა მორიგი სემინარი სამეცნიერო სემინარების ციკლიდან “პოლიტეკონომიური საუბრები ლადო პაპავასთან”. მსმენელთა წინაშე წარსდგა პროფ. სანდრო თვალჭრელიძე მოხსენებით “ნავთობისა და გაზის გეოპოლიტიკა და გეოეკონომიკა”. მოხსენების შემდეგ გაიმართა საინტერესო დისკუსია.

Political-economical Discussion with Lado Papava, Jan 22, 2013