2016 / 05 / 04

2016 წლის 4 მაისს საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის ორგანიზებით გაიამრთა პანელური დისკუსია ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელების ესტონური გამოცდილების შესახებ.

დისკუსიის მომხსენებელთა შორის იყვნენ საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის ოპერაციების განყოფილების უფროსი კაიდო სირელი, ესტონეთის დიპლომატიის სკოლის დირექტორი ეკე ნომი და საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის ევროპული კვლევების დირექტორი კახა გოგოლაშვილი.

შეხვედრაზე განიხილეს ასოცირების ხელშეკრლების განხორციელების მხრივ ესტონეთის გამოცდილების საკითხები. 

ღონისძიების დასასრულს, მომხსენებლებმა უპასუხეს აუდიტორიის მიერ დასმულ შეკითხვებს.

Estonian experience of Association Agreement implementation May 4, 2016