2002 წლის 8 ოქტომბერს კონფერენციაზე ”ფედერალიზმის და რეგიონალიზმის პერსპექტივები სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში”  პროფესორ ვლადიმერ პაპავამ წარადგინა ნაშრომი ” საგადასახადო ფედერალიზმის ცნება: კონსენსუსი სეპარატიზმის წინააღმდეგ ”. კონფერენცია თბილისში  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სახელმწიფოსა და სამართლის  ინსტიტუტის და GTZ  (გერმანია) ორგანიზებით გაიმართა. კონფერენცია ორ დღეს გაგრძელდა.