მუსტაფა ქემალ ათათურქის ლიდერობის პროგრამა იყო თურქეთის თანამშრომლობისა და კოორდინაციის სააგენტოსა(TIKA) და საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის უკვე არსებული გრძელვადიანი წარმატებული  თანამშრომლობის გაგრძელება. პროგრამა მიმდინარეობდა 2013 წლიდან 2016 წლამდე.

პროგრამა მოიცავდა ორ ძირითად ნაწილს: ეროვნული უსაფრთხოების და დიპლომატიის ინტენსიურ კურსსა და მედიატრენინგებს და განკუთვნილი იყო საჯარო მოხელეებისთვის, ახალგაზრდა ლიდერებისთვის, აკადემიური წრისა და მედიის წარმომადგენლებისთვის.

პროგრამის მიზნებს წარმოადგენდა:

სამოქალაქო მოხელეებისა და აკადემიური წრის წარმომადგენლებისათვისსასწავლო გარემოს შექმნა;

ახალგაზრდა მოტივირებული პროფესიონალების ქსელის შექმნა;

თურქეთ-საქართველოს მეგობრობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეწყობა;

ქართული მედიის ხელშეწყობა;

ლიდერებისა და მომავალი გადაწყვეტილების მიმღები ახალგაზრდების ტრენინგის ფორმატის შექმნა;

ქართველ და თურქ მეცნიერთა და მკვლევართათვის თანამშრომლობის გარემოს შექმნა.