7 ნოემბერს, რონდელის ფონდში, „მომავალ ლიდერ საჯარო მოხელეთა“ სასწავლო პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა სალექციო კურსი საჯარო პოლიტიკის ანალიზის შესახებ. ლექციებს ჯიპას კვლევის დეპარტამენტისა და საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი ნანი მაჭარაშვილი უძღვებოდა.
პროგრამას რონდელის ფონდი ესტონეთის დიპლომატიის სკოლასთან თანამშრომლობით ახორციელებს.

<a data-flickr-embed=”true” data-header=”true” data-footer=”true” href=”https://www.flickr.com/photos/gfsis/albums/72177720303541007″ title=”„მომავალ ლიდერ საჯარო მოხელეთა“ ლექცია ნანი “><img src=”https://live.staticflickr.com/65535/52487320907_b3767295ec_h.jpg” width=”1200″ height=”1600″ alt=”„მომავალ ლიდერ საჯარო მოხელეთა“ ლექცია ნანი “/></a><script async src=”//embedr.flickr.com/assets/client-code.js” charset=”utf-8″></script>