სათაური ენა სფერო წელი

კურატორები: ვინ ქმნის და ვინ ახორციელებს კრემლის პოლიტიკას საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში

  • ავტორი: მამუკა კომახია, ანალიტიკოსი
  • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
  • ტიპი: პუბლიკაცია
ინგლისური, ქართული სხვა 2021