პროექტი მიზნად ისახავდა რეგიონული და უმცირესობათა ენების ევროპული ქარტიის რატიფიცირებისა და მისი განხორციელების ასპექტების შესახებ ინფორმაციისა და აზრთა ურთიერთგაცვლას ექსპერტებს, სახელმწიფო მოხელეებსა და მეცნიერებს შორის.