2016 / 09 / 05

2016 წლის 5 სექტემბერს 21 არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლმა ხელი მოაწერა ერთობლივ დეკლარაციას კოალიცია ევრო-ატლანტიკური საქართველოსთვის დაფუძნების შესახებ. კოალიციის დამფუძნებელ ორგანიზაციებს შორისაა საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი.

კოალიციის მიზანი თავისუფალი, დამოუკიდებელი, ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების სრულ პატივისცემაზე დაფუძნებული, ეფექტიანი დემოკრატიული ინსტიტუტების მქონე სახელმწიფოს მშენებლობაა.

წევრი ორგანიზაციები მჭიდროდ ითანამშრომლებენ ერთმანეთთან საქართველოს ევრო-ატლანტიკურ სტრუქტურებში სრული ინტეგრაციის მხარდასაჭერად.

პრეზენტაციას სამთავრობო უწყებების, პოლიტიკური პარტიების, სამოქალაქო საზოგადოების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.

21 NGOs established Coalition for Euro-Atlantic Georgia, September 5, 2016