სათაური ენა სფერო წელი

იაპონიის ინდუსტრიული პოლიტიკა: გაკვეთილები საქართველოსთვის

  • ავტორი: მიხეილ ადეიშვილი
  • გამომცემელი: GEORGIAN FOUNDATION FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (Rondeli Foundation)
  • ტიპი: პუბლიკაცია
ქართული სხვა 2022