სათაური ენა სფერო წელი

იაპონიასა და ევროკავშირს შორის კავშირების გაღრმავება: სამხრეთ კავკასიის სახმელეთო-სატრანსპორტო დერეფნები

  • ავტორი: კახა გოგოლაშვილი
  • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
  • ტიპი: პუბლიკაცია
ინგლისური, ქართული საერთაშორისო ურთიერთობები 2022