რა აჩვენა თურქეთში, საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებამდე ორი თვით ადრე ჩატარებულმა საზოგადოებრივი აზრის კვლევამ — თემაზე ზურაბ ბატიაშვილის ანალიზი