სათაური ენა სფერო წელი

ვინ ქმნის და ვინ ახორციელებს კრემლის პოლიტიკას საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში – გზამკვლევი

  • ავტორი: მამუკა კომახია, ანალიტიკოსი
  • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
  • ტიპი: პუბლიკაცია
  • გვერდი: 41
ინგლისური, ქართული სხვა 2020