სათაური ენა სფერო წელი

ვინ ქმნის და ვინ ახორციელებს კრემლის პოლიტიკას საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში

  • ავტორი: მამუკა კომახია, ანალიტიკოსი
  • გამომცემელი:
  • ტიპი: პუბლიკაცია
ინგლისური, ქართული საერთაშორისო ურთიერთობები 2023

გამოქვეყნდა „ვინ ქმნის და ვინ ახორციელებს კრემლის პოლიტიკას საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში – გზამკვლევის“ მესამე გამოცემა, სადაც განხილულია ვინ არის ჩართული 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებთან დაკავშირებული კრემლის პოლიტიკის ფორმირებასა და განხორციელებაში. მესამე განახლებულ გამოცემაში 2022 წელს მომხდარი ცვლილებებიც არის ასახული.