2020 / 11 / 26

რონდელის ფონდმა დაიწყო ვებინართა სერიას, რომელიც შეეხება რეგიონში განვითარებულ მნიშვნელოვან მოვლენებს. ვებინარების მიზანია განახლებული და ამომწურავი შეფასების მიღება სამხრეთ კავკასიაში არსებული ვითარების შესახებ. სხვადასხვა მხარის მოწვევა შესაძლებლობას გვაძლევს გადმოვცეთ განსხვავებული ხედვები და პერსპექტივები განსახილველი საკითხების გარშემო.

ვებინარი წარადგენს რუსეთის ხედვას და ჩატარდა პარასკევს, 27 ნოემბერს 18:30 საათზე.

სპიკერი:
სერგეი უტკინი – სტრატეგიული შეფასების სექციის ხელმძღვანელი პრიმაკოვის მსოფლიო ეკონომიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტში.

მოდერატორი:
კახა გოგოლაშვილი – ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი, საქართველოს  სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის უფროსი მკვლევარი