2020 / 11 / 16

რონდელის ფონდმა დაიწყო ვებინართა სერიას, რომელიც შეეხება რეგიონში განვითარებულ მნიშვნელოვან მოვლენებს. ვებინარების მიზანია განახლებული და ამომწურავი შეფასების მიღება სამხრეთ კავკასიაში არსებული ვითარების შესახებ. სხვადასხვა მხარის მოწვევა შესაძლებლობას გვაძლევს გადმოვცეთ განსხვავებული ხედვები და პერსპექტივები განსახილველი საკითხების გარშემო.

შემდგომი ვებინარი, რომელიც წარადგენს აზერბაიჯანის ხედვას, ჩატარდა ორშაბათს, 16 ნოემბერს 18:30 საათზე.

სპიკერები:
ესმირა ჯაფაროვა, საერთაშორისო ურთიერთობების ანალიზის ცენტრის საბჭოს წევრი.
აჰმად ალილი, კავკასიის პოლიტიკის ანალიტიკური ცენტრის კვლევის დეპარტამენტის უფროსი.

მოდერატორი:
გიორგი ბადრიძე, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი.