რონდელის მიმოხილვა:
ალექს პეტრიაშვილი
ზურაბ ბატიაშვილი