პროექტი “ჟურნალისტებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისთვის- ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) თაობაზე” დაფინანსებულია USAID/ “მმართველობა განვითარებისთვის” (G4G) საქართველოში მიერ და ხორციელდება საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფონდის მიერ.