სათაური ენა სფერო წელი

ევროკავშირის 12 პრიორიტეტის შესრულების მდგომარეობა (3.0)

  • ავტორი:
  • გამომცემელი:
  • ტიპი: კვლევა
ინგლისური, ქართული საერთაშორისო ურთიერთობები 2023

დოკუმენტი გამოცემულია “ღია საზოგადოების ფონდის შიდა პროექტის “ევროკავშირის კანდიდატობის სტატუსმეტრის” ფარგლებში.

დოკუმენტი მომზადდა ორგანიზაციების „დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი“, „სასამართლოს გუშაგი”, „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“, „საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი”, „მმართველობის მონიტორინგის ცენტრი”, „საქართველოს რეფორმების ასოციაცია“, „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“, „საფარი“ მიერ.