სათაური ენა სფერო წელი

ევროკავშირის შავი ზღვის პოლიტიკა და გაფართოება

  • ავტორი: კახა გოგოლაშვილი
  • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
  • ტიპი: პოლიტიკის დოკუმენტი
  • გვერდი: 18
ინგლისური, ქართული საერთაშორისო ურთიერთობები 2018