რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი და ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი კახა გოგოლაშვილი საუბრობს ევროკავშირის როლზე რუსეთ-უკრაინის ომში.