24 მარტს, რონდელის ფონდში ჩატარდა დისკუსია თემაზე “ჩინეთის დიპლომატიური მანევრები”.

ფონდის მკვლევრებმა – მედეა ივანიაძემ, ალექსი პეტრიაშვილმა, ზურა ბატიაშვილმა და გიორგი ბადრიძემ განიხილეს ჩინეთის დიპლომატიის გააქტიურება საშუამავლო მისიების მიმართულებით, ჩინეთის 12-პუნქტიანი ხედვა უკრაინაში რუსეთის მიერ წარმოებული ომის შეწყვეტასთან დაკავშირებით და სხვა აქტუალური საკითხები.

დისკუსიაში მონაწილეობას ექსპერტები, მკვლევრები, სხვადასხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლები და სტუდენტები იღებდნენ.

"ჩინეთის დიპლომატიური მანევრები