სათაური ენა სფერო წელი

ბოლო პერიოდის ყველაზე დიდი რუსული კიბერსადაზვერვო ოპერაცია

  • ავტორი: გიორგი ტიელიძე, გიორგი უზარაშვილი
  • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
  • ტიპი: პუბლიკაცია
ქართული უსაფრთხოება 2021