სათაური ენა სფერო წელი

ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების მიმოხილვა, გამოცემა 1

  • ავტორი: ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი
  • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
  • ტიპი: პუბლიკაცია
  • გვერდი: 4
ქართული საერთაშორისო ურთიერთობები 2020