სათაური ენა სფერო წელი

ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების მიმოხილვა, გამოცემა 9

  • ავტორი: ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი
  • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
  • ტიპი: პუბლიკაცია
ქართული საერთაშორისო ურთიერთობები 2021