მეორე სადისკუსიო თემა ,,ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესები – 2022 წლის შეჯამება“, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ჩვენი ფონდის მკვლევარებმა: ალექსი პეტრიაშვილი (მოდერატორი), ზურაბ ბატიაშვილი (მომხსენებელი) და ეკა აკობია (მომხსენებელი).