სათაური ენა სფერო წელი

ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების მიმოხილვა, გამოცემა 8

  • ავტორი: ლევან ასათიანი
  • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
  • ტიპი: პუბლიკაცია
  • გვერდი: 4
ქართული საერთაშორისო ურთიერთობები 2020