2009 16-17 ნოემბერს 220 ორგანიზაცია მონაწილეობას მიიღებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო ფორუმის პირველ შეკრებაში, რომელიც ბრიუსელში გაიმართება.

საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდს წარმოადგენს ევროპის კვლევებისა და ეკონომიკური პოლიტიკისა და სამართლებრივი საკითხების ქართულ-ევროპული საკონსულტაციო ცენტრის დირექტორი, კახა გოგოლაშვილი.