სათაური ენა სფერო წელი

ანტიპანდემიური შეზღუდვების და მთავრობის ანტიკრიზისული ღონისძიებების გავლენა დასაქმებაზე, შემოსავლებსა და სიღარიბის დონეზე საქართველოში

  • ავტორი: მერაბ კაკულია, ნოდარ კაპანაძე
  • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
  • ტიპი: პუბლიკაცია
  • გვერდი: 61
ინგლისური, ქართული საერთაშორისო ურთიერთობები 2020

კვლევაში განხილულია პანდემიური ეკონომიკური კრიზისის თავისებურებანი საქართველოში, სიმულაციური ანალიზის საფუძველზე მოცემულია დასაქმებაზე, შემოსავლებსა და სიღარიბის დონეზე ანტიპანდემიური შეზღუდვებისა და მთავრობის ანტიკრიზისული ღონისძიებების მოსალოდნელი გავლენის შეფასება 2020-2021 წლებში.